Utmärkt Örebro

– MARKNADSFÖR ÖREBRO I SVERIGE

Vårt mest exklusiva magasin, Utmärkt Örebro, skickas ut till beslutsfattare inom 30 mils radie från Örebro.
På tjockt glansigt papper visas Örebro upp från sin bästa sida och artiklarna handlar uteslutande om staden.
Restauranger, butiker, hotell, idrottsevenemang – vi lyfter fram det bästa från Örebro och presenterar det för framtida invånare, kunder och besökare.

 

Upplaga: 20 000 ex

Utgivningstakt: 3 ggr / år

Distribution: Posttidningen till 10 000 namngivna beslutsfattare samt 10 000 via hotell och restauranger i Örebro.