Skip to content

Vilka är vi

HKM har gett ut tidningar sedan 1994. Alltid med hög redaktionell kvalitet, god design, samt fokus på läsaren. I Örebro län har vi en särställning, med en mängd egna titlar och över 40 utgåvor per år, men vi har verksamhet över större delen av Mellansverige samt på Irland. HKM grundades i Örebro, men vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Helsingborg och i Dublin, Irland.

Vilka är vi

Vi erbjuder våra läsare högkvalitativ läsning i ett flertal mediaprodukter, skapade i avsikt att nå direkt till noga utvalda målgrupper. Sedan starten 1994 har medielandskapet förändrats avsevärt men HKM:s position som ledande inom sitt område, med kvalitativa mediealternativ för både läsare och annonsörer, består och är nu starkare än någonsin.

Läsaren är utgångspunkten för alla våra produkter. Vi gör tidningar, inte annonsblad. Kalla det framgångsrecept om du vill – för oss är det är självklarhet. Tar man läsarna på allvar så är möjligheten stor att läsarna tar produkten och dess annonsörer på samma allvar. Oberoende av vilka du ska nå har HKM en produkt för dig. Här är fyra av våra produktfamiljer:

Nöjesguiden startade 1982 i Malmö och var då Sveriges första annonsfinansierade tidning. Idag är tidningen med över en halv miljon läsare månatligen ett av Sveriges största livsstilsmagasin med inriktning på populärkultur. Nöjesguiden producerar också ett hundratal event om året i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Totally, ett engelskspråkigt nöjes- och livsstillsmagasin. Först ut var Totally Dublin på Irland, som nu har en oerhört stark position på sin marknad och är uppe i ett tresiffrigt antal utgåvor. Dess systerprodukt Totally Stockholm lanserades i november 2011.

Utmärkt är hotell- och besökstidningar som kommer ut i Örebro, Dalarna, Göteborg och Linköping, och Gävle. Inom kort lanserar vi editioner för Norrköping, Uppsala och Malmö/Lund.

Marknad är vår affärstidning, ledande på sin första marknad Örebro lanseras den under hösten 2015 i Dalarna, Linköping och Norrköping. 2021 så startar vi Marknad Öresund

2017 så förvärvade vi Djungeltrumman i Göteborg av Stampen. Detta gjorde att vi fick ett riktigt starkt fäste i Göteborg med fyra printprodukter, två webbsidor och en eventorganisation.

I Helsingborg ger vi 6 gånger om året ut Nöjesnytt i samarbete med City Media. Dessutom så har vi även Nöjesguiden i Helsingborg.