Marknad Örebro

– SKILDRAR NÄRINGSLIVET


Marknad är tidningen som vänder sig till länets företagare.
I korta nyheter och längre texter beskrivs företeelser ur ett lokalt perspektiv. Stora entreprenörer liksom småföretagare ger sin bild av tillväxt, framtida projekt och utmaningar i affärslivet. Marknad håller alltid ett finger i luften och känner av konjunkturens vindar. Innehåll av allvarligare karaktär varvas med resereportage, bokrecensioner och webbtips. Marknad håller dig a jour om det viktigaste som händer i företagsvärlden och i varje nummer intervjuas ledande företrädare för lokala företag. Våra professionella säljare upprättar långvariga relationer till kunder och ser till att produkten har en hög kvalitet. Distribueras som posttidning till beslutsfattare i länet och finns på utvalda mötesplatser för branschfolk.

 

Upplaga: 12 000 ex

Periodiciet:: 11 ggr / år

Distribution: Som posttidning till beslutsfattare inom näringsliv och förvaltning i Örebro Kommun.