Utmärkt Malmö

– marknadsför Malmö i Sverige

Kommer snart

 

  • Upplaga: 5 000 ex
  • Utgivningstakt: 3 ggr / år
  • Distribution: 5 000 via hotell och restauranger i Malmö.