Skip to content

bg2

Träffsäkerhet – med läsaren i fokus

Under de senaste tretton åren har HKM erbjudit Örebro Läns invånare och dess besökare intressant läsning i en rad produkter, alla skräddarsydda för sina respektive målgrupper.

Under denna tid har medielandskapet förändrats avsevärt, men HKMs roll som ett kvalitativt alternativ för både läsare och annonsörer består
och är nu starkare än någonsin.

Ett av de viktigaste bakomliggande orsakerna till detta faktum är att läsaren alltid satts i fokus i alla HKMs respektive produkter. Kalla det framgångsrecept om du vill, men vi tycker det är en självklarhet. Tar man läsaren på allvar, så är det troligt att läsaren även tar produkten – och i förlängningen även dess annonsörer – på samma allvar. Det är skillnad på annonsblad och tidning.
Det handlar om trovärdighet.

Oberoende av vilka du vill nå har HKM en produkt för dig. Alltifrån studenter till beslutsfattare.

Vill du prenumerera gratis på tidningarna Marknad Örebro eller Marknad Dalarna. Klicka här.