NÖJESGUIDEN FÅR NYA ÄGARE – OCH ÅTERINFÖR DET TRYCKTA MAGASINET

posted in: Aktuellt

Nöjesguiden får nya ägare från och med den 9 maj 2016. I samband med detta kommer även det tryckta magasinet tillbaka, och blir större än någonsin tidigare.

Det är HKM Media Group som går in som huvudägare för Nöjesguiden från och med 9 maj.
– Det känns grymt att bli en del av ett större sammanhang på det här sättet, och jag tror att vi kan lära oss massor av HKM inte minst när det kommer till printen, säger Pelle Tamleht som är tillförordnad chefredaktör för Nöjesguiden. En annan väldigt intressant aspekt är att de med Totally Stockholm och Totally Gothenburg har en engelskspråkig utgivning som ligger nära oss innehållsmässigt.

I samband med köpet kommer det tryckta magasinet tillbaka, och första numret av Nöjesguiden 2016 släpps under midsommarveckan. Tidningen kommer sedan från och med augusti att komma ut månadsvis i fyra regioner – Stockholm, Göteborg, Öresundsområdet samt Mellansverige. Nöjesguiden ägdes senast av en grupp investerare som köpte ut tidningen från Keynote Media Group i en så kallad management buy out tillsammans med tidigare vd:n Faje Gani. Nu blir HKM ägare förutom en liten andel som ligger kvar hos personalen.
– Med HKMs styrka i print och med Nöjesguidens position och erfarenheter kommer vi tillsammans ge både våra läsare och partners ytterligare mervärden, säger Stefan Hallenius, ägare och vd för HKM Media Group. Nöjesguiden är en perfect match för oss. Vi är starka framför allt inom print, och med Nöjesguidens kanaloberoende konceptuella skicklighet kommer vi tillsammans att bli en väldigt stark aktör.

HKM Media Group är ett fristående mediehus med en mängd egna titlar. Bland dessa märks bland annat de är engelskspråkiga livstilsmagasinen Totally Stockholm och Totally Gothenburg som månadsvis når cirka 100 000 läsare. I Örebro där bolaget startade 1995 har HKM en särställning med över 40 utgåvor per år.

Nöjesguiden startade 1982 i Malmö och var då Sveriges första annonsfinansierade tidning. Idag är tidningen med över en halv miljon läsare månatligen ett av Sveriges största livsstilsmagasin med inriktning på populärkultur. Nöjesguiden producerar också ett hundratal event om året i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För mer information, kontakta:

Pelle Tamleht
tf chefredaktör Nöjesguiden 070 – 633 2763 pelle.tamleht@ng.se

Stefan Hallenius
vd och huvudägare, HKM 070 – 483 5947 sh@hkm.se