HKM Publishing och Affärsstaden Media inleder samarbete.

posted in: Aktuellt

HKM-o-Affaersstaden1
HKM Publishing och Affärsstaden Media inleder samarbete.

HKM Publishing AB och Affärsstaden Media AB har beslutat att inleda ett strategiskt samarbete. Avsikten är att genom en större marknadstäckning, ett bredare utbud och samordnade inköp bli en starkare samarbetspart till våra kunder, och därmed öka kundnyttan och läsvärdet för våra läsare.

HKM Publishing med bas i Örebro är ett sedan länge etablerat tidningsförlag som sedan 1994 har gett ut ett stort antal titlar både i Sverige och i utlandet. Med läsaren i fokus och med vikt på hög kvalitet och god design arbetar man med en mängd olika produkter, både egna och på beställning från olika uppdragsgivare.
I Örebro län har man en särställning, med en mängd titlar och över 40 utgåvor per år. Man är även verksam i övriga landet och utanför dess gränser. Ett exempel är det månatliga nöjes- och livsstilinriktade gratismagasinet Totally Dublin på Irland, som är starkast på sin marknad och som nu levererat över 130 utgåvor. Dess systerprodukt Totally Stockholm lanserades i november 2011 med höga ambitioner och en vilja att långvarigt, och framgångsrikt finna sin nisch i Stockholm.

Affärsstaden Media AB är en pigg uppstickare på den region som kallas East Sweden, med sin bas i Linköping och Norrköping.

Är man närmare 450 000 invånare har man rätt till ett riktigt affärsmagasin. Sedan starten hösten 2013 har Affärsstaden producerat ett affärsinriktat månadsmagasin som vänder sig till näringslivet och regionens beslutsfattare, man har även producerat magasin på beställning av andra uppdragsgivare.

Affärsstaden lyfter fram alla aspekter av regionens näringsliv med såväl intressanta personporträtt som övergripande trender och intressanta reportage. Samarbetet med HKM ger Affärsstaden tillgång till flera intressanta produkter och en möjlighet att bredda utbudet till läsare och annonsörer.

Tillsammans når vi läsare i Mälardalen, Stockholm och vidare ner längs region East Sweden från Nyköping ner till södra Östergötland. HKM expanderar även norrut. Från och med i höst når man också läsare i Dalarna. Med över 20 produkter närmar vi oss tillsammans en samlad försäljning på nära 40 miljoner kronor.

Tillsammans blir vi en stark aktör på den regionala tidningsmarknaden från Falun/Borlänge, Gävle, Västerås, Örebro och Stockholm ner till Östergötland och vidare till Göteborg.

Örebro och Linköping 2015-08-19

HKM Publishing AB

Stefan Hallenius

Affärsstaden Media AB

Peter Nordlander

För ytterligare information se: www.hkm.se respektive www.affarsstaden.se